Nagrody Eureka

W trakcie konferencji zostaną wręczone prestiżowe nagrody EUREKA 2017 firmom z branży wodociągowo-kanalizacyjnej za innowacyjność ich produktów i technologii. Skład komisji konkursowej wyłaniany jest przez organizatorów spośród członków Komitetu Naukowego oraz Honorowego Komitetu Organizacyjnego.

Autorem statuetki jest Sławomir Micek, artysta rzeźbiarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członek Związku Artystów Rzeźbiarzy. Statuetka wykonana jest z brązu, jej waga to ok. 5 kg, a wysokość ok. 40 cm.

Zapraszamy wszystkie firmy i instytucje do wzięcia udziału w konkursie.

Firmy mogą zgłaszać udział w konkursie w następujących kategoriach:

I. Innowacyjny produkt z zakresu instalacji wewnętrznych (za lata 2014–2016):
w grupie materiały (np. nowe rozwiązania materiałowe lub konstrukcyjne instalacji wewnętrznych bądź innych wyrobów),
w grupie urządzenia (np. nowe rozwiązania armatury czerpalnej, regulacyjnej, ochronnej i pomiarowej, urządzeń kontrolno-pomiarowych itp.).

II. Innowacyjny produkt z zakresu sieci zewnętrznych (za lata 2014–2016):
w grupie materiały (np. nowe rozwiązania materiałowe lub konstrukcyjne rur i kształtek, studzienek oraz wyrobów chemii budowlanej itp.),
w grupie urządzenia (np. nowe rozwiązania pomp, zasuw, hydrantów, przepustnic, zaworów, uzbrojenia pomiarowego itp.).

III. Technologia roku (za lata 2014–2016):
w zakresie uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków, tradycyjnej budowy sieci, wykonawstwa instalacji, technik diagnostyki itp. związanych z branżą wod-kan.

Ważne informacje:

  • zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne,
  • do konkursu przyjmowane będą firmy i instytucje biorące udział w konferencji WOD-KAN-INSTAL 2017,
  • zgłoszenia do konkursu mogą być składane przez firmy i instytucje jedynie we własnym imieniu,
  • do zgłoszenia należy dołączyć referencje, opinie lub aprobaty zgłaszanej realizacji (tylko w formie elektronicznej),
  • do zgłoszenia należy dołączyć dodatkowy opis, zdjęcia lub rysunki projektu / produktu (tylko w formie elektronicznej,
  • zgłoszenie do konkursu oraz pozostałe materiały należy przesłać do 31 października 2017 r.

Wnioski do konkursu EUREKA 2017 przyjmuje:
Michał Sitarski, tel. kom.: 535 393 481, e-mail: msitarski3@wp.pl

 


Sponsorzy