O konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL, która odbędzie się w dniach 22–23 listopada 2017 r. w Kielcach.

Tematyka konferencji skupia się wokół takich zagadnień, jak badania, projektowanie, budowa oraz eksploatacja obiektów i urządzeń w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Konferencja jest doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między pracownikami administracji publicznej, przedstawicielami świata nauki a fachowcami, którzy pracują w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym.

Stałe śledzenie trendów, wydarzeń i zjawisk w skali zarówno światowej, jak i krajowej oraz szczegółowe i bardzo wnikliwe badanie potrzeb firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej to kluczowe elementy przy organizacji konferencji WOD-KAN-INSTAL.

 

O TYM BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ

 • projektowanie i eksploatacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • urządzenia stosowane w sieciach zewnętrznych i instalacjach wewnętrznych wodociągowych oraz kanalizacyjnych (pompy, wodomierze itp.),
 • urządzenia stosowane w procesach uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
 • nowoczesne oraz tradycyjne systemy sieciowe i instalacyjne,
 • rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne rur, budowli itp. w sieciach i instalacjach wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
 • własności materiałów, w tym służących do uszczelniania rur i zbiorników wodociągowych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • sprzęt diagnostyczny, pomiarowy, bhp oraz badawczy, pojazdy specjalistyczne, sprzęt do czyszczenia sieci i instalacji,
 • układanie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w wykopie (w tym m.in. obudowy wykopów, odwodnienia itp.),
 • ocena stanu technicznego sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
 • drenaże oraz systemy odwodnieniowe dróg i ulic,
 • aspekty prawne i środowiskowe związane z projektowaniem, budową oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Sponsorzy