Dlaczego warto

DLACZEGO NIE MOŻE PAŃSTWA
ZABRAKNĄĆ NA KONFERENCJI?

Podczas konferencji WOD-KAN-INSTAL świat nauki spotyka się ze światem praktyki.
Co zyskują Państwo dzięki uczestnictwu?

 

ŹRÓDŁO WIEDZY I INSPIRACJI

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w zakresie urządzeń, materiałów i technologii w wodociągach i kanalizacji. Poza referatami naukowymi, naukowo-technicznymi i technicznymi zostaną wygłoszone półgodzinne referaty szkoleniowe:

 • Jak wybrać i zaprojektować najlepszy system kanalizacyjny na obszarach wiejskich?
  prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Jak oceniać zagrożenie korozją siarczanową w kanalizacji?
  prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, Politechnika Krakowska,
 • Jak planować inspekcje i rehabilitacje przewodów kanalizacyjnych?
  dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska, Politechnika Świętokrzyska,
 • Jak oceniać bezpieczeństwo konstrukcyjne przewodów wodociągowych?
  prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska,
 • Jak dobierać materiały do budowy przewodów wodociągowych?
  prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska,
 • Jak oceniać stabilność chemiczną i biologiczną wody w systemach wodociągowych?
  prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Jak zarządzać ryzykiem w wodociągach i kanalizacji?
  prof. dr hab. inż. Janusz Rak, dr hab. inż., prof. PRz Barbara Tchórzewska-Cieślak, Politechnika Rzeszowska,
 • Jak rozwiązywać problemy funkcjonowania kanalizacji wód opadowych w warunkach opadu wykraczającego poza powszechnie uznawane standardy?
  prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Politechnika Gdańska,
 • Jak prawidłowo projektować, budować i eksploatować przepusty drogowe?
  dr hab. inż., prof. UZ  Wysokowski Adam, Uniwersytet Zielonogórski.

Integralną częścią konferencji jest wystawa materiałów, sprzętu oraz urządzeń dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, a jej nieocenioną wartością dodaną jest możliwość bezpośredniej rozmowy oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm. Wystawa jest także okazją, by zapoznać się z nowinkami technologicznymi i sprzętem, którego zastosowanie może poprawić działalność i skuteczność firmy.

 

Sponsorzy