Komitet Naukowy

KOMITET NAUKOWY

 • Kuliczkowski Andrzej – Politechnika Świętokrzyska, profesor, przewodniczący Komitetu Naukowego
 • Błażejewski Ryszard – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, profesor
 • Dąbek Lidia – Politechnika Świętokrzyska, profesor, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
 • Dąbrowski Wojciech – Politechnika Krakowska, profesor
 • Kuliczkowska Emilia – Politechnika Świętokrzyska, dr hab.
 • Kwietniewski Marian – Politechnika Warszawska, profesor
 • Łomotowski Janusz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, profesor
 • Rak Janusz – Politechnika Rzeszowska, profesor
 • Suligowski Ziemowit – Politechnika Gdańska, profesor
 • Tchórzewska-Cieślak Barbara – Politechnika Rzeszowska, profesor
 • Wysokowski Adam – Uniwersytet Zielonogórski, profesor
 • Zwierzchowska Agata –  Politechnika Świętokrzyska, sekretarz naukowy konferencji, doktor

Sponsorzy