Komitet Organizacyjny

KOMITET ORGANIZACYJNY

  • Kuliczkowska Emilia – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  • Karpiński-Rzepa Mariusz – wiceprzewodniczący
  • Karpińska-Rzepa Anna – kierownik biura konferencji i marketingu
  • Mazur Joanna – sekretarz ds. konkursu EUREKA 2017
  • Pawlusińska Beata – koordynator biura konferencji
  • Piechota Małgorzata – koordynator biura konferencji oraz marketingu
  • Pobidyńska Lidia – koordynator biura konferencji oraz marketingu

Sponsorzy