Komitet Honorowy

KOMITET HONOROWY:

  • Adamczyk Andrzej – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, minister MIiB
  • Jakuta Dorota – Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, prezes IGWP
  • Karniak-Figa Krystyna – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, prezes PZIiTS
  • Płaza Wojciech – Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, przewodniczący ŚOIIB

Sponsorzy