Organizatorzy

Głównym organizatorem konferencji jest:

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Politechniki Świętokrzyskiej

Współorganizatorami konferencji są:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Sponsorzy