Poprzednie edycje

WOD-KAN-INSTAL 2017

tekst: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, zdjęcia: Jan Zych, NBI Media

W dniach 22–23 listopada 2017 r. w Kielcach odbyła się już ósma edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL. Główny organizator, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, wraz z współorganizatorami – Świętokrzyską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – zadbali o wysoki poziom merytoryczny spotkania, kładąc szczególny nacisk na praktyczny wymiar prezentowanej wiedzy.
Konferencja, organizowana od 2005 r. w cyklu dwuletnim, stanowi platformę spotkania świata nauki ze światem praktyki. Oprócz referatów naukowych, naukowo-technicznych i technicznych wygłaszane są także referaty szkoleniowe. Tradycyjnie już integralną częścią wydarzenia jest wystawa materiałów, sprzętu oraz urządzeń dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, dająca możliwość bezpośredniej rozmowy oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm. To także świetna okazja do zapoznania się z nowinkami technologicznymi i sprzętem, których zastosowanie może usprawnić działalność firmy.

 

Sponsorzy