Prelegenci

Podczas konferencji WOD-KAN-INSTAL świat nauki spotyka się ze światem praktyki. Naszymi prelegentami są zarówno autorytety naukowe z polskich uczelni technicznych, jak również przedstawiciele firmy z branży.

W trosce o najwyższy poziom oferowanej przez nas wiedzy do współpracy zapraszamy doświadczonych ekspertów, którzy podczas swoich prelekcji kładą nacisk na aktualność tematów, praktyczny wymiar przedstawianych informacji oraz możliwość szerokiej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń.

 

POZNAJ NASZYCH PRELEGENTÓW

 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Jak wybrać i zaprojektować najlepszy system kanalizacyjny na obszarach wiejskich?

W 1968 r. ukończył technikum chemiczne ze specjalnością technologia wody i ścieków, po czym studiował melioracje wodne w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu… Czytaj więcej

Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, Politechnika Krakowska – Jak oceniać zagrożenie korozją siarczanową w kanalizacji?

Obecnie kierownik Katedry Wodociągów, kanalizacji i monitoringu środowiska (od 10 lat) i dyrektor Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (w sumie 8 lat)… Czytaj więcej

 

Mgr inż. Seweryn Geisler, Sales Manager Polska, Kingspan Environmental Sp. z o.o. – Technologia obrotowych złóż biologicznych w przydomowych i komercyjnych oczyszczalniach ścieków. Rozwiązania do 4000RLM.

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ukończona specjalność Technika sanitarna w 2007… Czytaj więcej

 

Szymon Kapturski, Dyrektor Sprzedaży, Smart Cities Inteligentne rozwiązania dla miast – Smart Station – coś więcej niż zdroje.

 

 

 

Mgr inż. Marcin Kowalski, Menedżer Sprzedaży, TITAN POLSKA Sp. z o.o. – Kluczowe cechy i właściwości użytkowe aluminiowych systemów szalunkowych, na przykładzie systemu LITEBOX.

Absolwent kierunku budownictwo na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2010 pracuje… Czytaj więcej

 

Inż. Adam Kozłowski, Menedżer Produktu, Terma Sp. z o.o. Wiertnica Grawitacyjna.

Absolwent Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Aktualnie kontynuuje edukację na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Zawodowo związany z Termą… Czytaj więcej

 

Natalia Kubik, Kierownik, asystent projektanta, JUMARPOL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K. – Wytrzymałość rury PE, a moc maszyny wiertniczej.

Kierownik zaplecza, asystent projektanta w firmie Jumarpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Absolwentka… Czytaj więcej

 

Dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska, Politechnika Świętokrzyska – Jak planować inspekcje i rehabilitacje przewodów kanalizacyjnych?

Jest absolwentką Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończyła specjalność Budownictwa Sanitarnego, na Wydziale Melioracji Wodnych… Czytaj więcej

 

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska – Jak oceniać bezpieczeństwo konstrukcyjne przewodów wodociągowych?

Ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w specjalności Inżynieria Komunalna w 1973 r. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał… Czytaj więcej

 

Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska – Jak dobierać materiały do budowy przewodów wodociągowych?

Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska PW; V-ce Przewodniczący Rady Ekspertów przy MPWiK… Czytaj więcej

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Jak oceniać stabilność chemiczną i biologiczną wody w systemach wodociągowych?

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, specjalista z zakresu technologia wody i ścieków, systemów wodociągowych… Czytaj więcej

 

Paweł Nurzyński, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Per Aarsleff Polska Sp. z o. o. – Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnych

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Rak, Politechnika Rzeszowska – Jak zarządzać ryzykiem w wodociągach i kanalizacji?

Pracuje w Politechnice Rzeszowskiej od 1977 roku. Od roku 1995 jest Kierownikiem Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Udziela się społecznie na rzecz województwa Podkarpackiego… Czytaj więcej

 

Prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Politechnika Gdańska – Jak rozwiązywać problemy funkcjonowania kanalizacji wód opadowych w warunkach opadu wykraczającego poza powszechnie uznawane standardy?

Absolwent Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, mgr inż. urządzeń sanitarnych (1971)… Czytaj więcej

 

Dr hab. inż., prof. PRz Barbara Tchórzewska-Cieślak, Politechnika Rzeszowska – Jak zarządzać ryzykiem w wodociągach i kanalizacji?

W roku 1997 ukończyła studia wyższe na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej kierunek Inżynieria Środowiska… Czytaj więcej

 

Mgr Piotr Wójtowicz, Dyrektor ds. produkcji, EW-INVEST – System regulacji i posadawiania włazów i wpustów w oparciu o elementy z recyklatowych tworzyw sztucznych, charakteryzujących się innowacyjnymi, uniwersalnymi rozwiązaniami oraz wysoką trwałością eksploatacyjną. System TVR T.

 

Dr hab. inż., prof. UZ Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski – Jak prawidłowo projektować, budować i eksploatować przepusty drogowe?

Ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej uzyskując następnie na tej samej uczelni Instytucie Inżynierii Lądowej… Czytaj więcej

Sponsorzy