Wojciech Dąbrowski

Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, Politechnika Krakowska – Jak oceniać zagrożenie korozją siarczanową w kanalizacji?

Obecnie kierownik Katedry Wodociągów, kanalizacji i monitoringu środowiska (od 10 lat) i dyrektor Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (w sumie 8 lat). Członek KILiW PAN. Na Politechnice Krakowskiej prowadzi przedmioty:  Systemy zaopatrzenia w Wodę, Systemy usuwania ścieków, Optymalizacja systemów wod-kan, Wybrane zagadnienia z kanalizacji, Budowa sieci wod-kan, Water supply systems, Real time modeling, Environmental decision making, Infrastruktura w planowaniu lokalnym i ponadlokalnym. W swoim dorobku naukowym ma ponad 350 publikacji, w zdecydowanej większości w czasopismach krajowych i materiałach konferencyjnych, ale również w Water Research, American Social Civil Engineering Journals, Clean-Soil, Air Water, Water Scence and Technology, Acta hydrochimica et hydrobiologia, Water, Air, and Soil Pollution, Lakes& Reservoirs: Research and Management  oraz polskich czasopismach PAN anglojęzycznych. Współautor sześciu książek i monografii krajowych, były redaktor lokalny czasopisma Willey’a (przez 2 lata),  członek rad naukowych kilku czasopism krajowych i ponad pięćdziesięciu konferencji. W dorobku zawodowym posiada kierowanie siedmioma projektami MNiSW, udział w czterech innych takich projektach, ponad 70 opracowań i opinii dla przemysłu, sądów oraz przedsiębiorstw międzynarodowych. Z doświadczeń zdobytych w innych instytucjach można wymienić co najmniej trzymiesięczne pobyty w instytucjach zagranicznych w celu prowadzenia badań lub zajęć dydaktycznych :  Visiting assistant profesor w Iowa State University, IA-U.S.A., 7 miesięcy (VIII1985-II1986), Research fellow w University of Dundee, GB, 3 miesiące (IX1990-XII1990), Cornell visiting profesor, Swarthmore College, PA- miesięcy U.S.A., 6 miesięcy  (I1993- VI1993), Visiting fellow w Institute of Technology Dundee, GB, 3 miesiące  (VII1993-IX1993), Visiting profesor w Gifu University, JP, 3 miesiące (IX2015- XII2015). Prowadził również zajęcia dydaktyczne w innych instytucjach w Polsce: Politechnika Świętokrzyska (około 10 lat), AGH (przez kilka lat na studiach podyplomowych i dziennych trzech wydziałów, w małym wymiarze godzin), Politechnika Śląska (przez osiem lat na studiach podyplomowych w bardzo małym wymiarze godzin), SGGW (jedynie sporadycznie na studiach podyplomowych), Politechnika Częstochowska (jedynie jeden semestr w niewielkim wymiarze godzin).

Sponsorzy